Amsterdam Museum Stadtmuseum Amsterdam Info

Het Amsterdam Museum biedt sinds 1926 onderdak aan het kunstbezit van de stad Amsterdam. De collectie is gegroeid vanaf de zestiende eeuw, toen het stadsbestuur voor het eerst schilderijen en andere voorwerpen in het stadhuis op de Dam plaatste. In de loop van de tijd zijn daar | mehr Het Amsterdam Museum biedt sinds 1926 onderdak aan het kunstbezit van de stad Amsterdam. De collectie is gegroeid vanaf de zestiende eeuw, toen het stadsbestuur voor het eerst schilderijen en andere voorwerpen in het stadhuis op de Dam plaatste. In de loop van de tijd zijn daar vele verzamelingen van stedelijke instellingen aan toegevoegd, bijvoorbeeld de schuttersstukken, de regentenportretten, de collectie gildezilver en de beelden van David en Goliath. In de negentiende eeuw hebben verschillende Amsterdamse burgers hun kunstcollecties nagelaten aan de stad, Museum Willet-Holthuysen is daar een fraai voorbeeld van. Anno 2013 telt de collectie van het Amsterdam Museum ongeveer 90.000 voorwerpen die opgesteld staan in het museum of die worden bewaard in de depots. Behalve deze museale collectie beheert het museum ook het gemeentelijke kunstbezit dat op allerlei locaties in de stad staat opgesteld, zoals de portrettengalerij in de stadsschouwburg, de roerende goederen in de Beurs van Berlage en de stijlkamers in de ambtswoning van de burgemeester. Een ander belangrijk deel van de stedelijke kunstcollectie bevindt zich sinds de oprichting in 1885 in het Rijksmuseum. Het betreft met name de verzameling zeventiende-eeuwse schilderkunst van de bankier Adriaan van der Hoop - in 1854 nagelaten aan de stad - waar wij onder andere het Joodse bruidje van Rembrandt en de brieflezende vrouw van Vermeer aan te danken hebben. Het museum heeft van al deze voorwerpen - ten minste - de basisgegevens digitaal vastgelegd in de collectiedatabase. Hoewel de documentatie op punten kan worden verbeterd, heeft het museum besloten de totale collectie via het internet toegankelijk te maken. Dat betekent dat het publiek inzicht kan krijgen in de hele collectie van het Amsterdam Museum (en Museum Willet-Holthuysen). Ook de voorwerpen die niet in het museum te zien zijn, meer dan 90%, worden op deze manier breed toegankelijk gemaakt. | weniger
Details
Typ Museumsdatenbank
Stadt Amsterdam
Schlagwörter Kunstgeschichte, Kulturgeschichte
Kontakt Email
Integriert seit Dezember 2013